ბარათებით შესრულებული ტრანზაქციების რაოდენობა გაიზარდა, თანხა კი შემცირდა

image

წლის პირველ კვარტალში ქართული საგადახდო ბარათებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ სულ 51,9 მლნ ოპერაცია შესრულდა, რაც თანხობრივად 5.1 მილიარდი ლარია. აქედან ოპერაციების რაოდენობის 96% და თანხის 93% შესრულდა ქვეყნის შიგნით, ხოლო შესაბამისად 4% და 7% ქვეყნის გარეთ. 

ეროვნული ბანკის მონაცემებით, სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების რაოდენობის წილმა სულ შესრულებულ ტრანზაქციებში შეადგინა 69%, ხოლო თანხის წილმა 25%. აღნიშნული მაჩვენებელი გაიზარდა 1%-ული პუნქტით როგორც რაოდენობრივად, ისე თანხობრივად გასული (IV კვ., 2017 წ.) კვარტლის შესაბამის მაჩვენებლებთან შედარებით. 

სულ ქართული საგადახდო ბარათებით შესრულებული ტრანზაქციები გაიზარდა 1%-ით რაოდენობრივად და შემცირდა 8%-ით თანხობრივად წინა, 2017 წლის IV კვარტლის შესაბამის მაჩვენებლებთან შედარებით. 

2017 წლის I კვარტალთან შედარებით ქართული საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ტრანზაქციები გაიზარდა 38%-ით რაოდენობრივად და 27%-ით თანხობრივად. მათგან სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების რაოდენობა გაიზარდა 49% რაოდენობრივად და 46%-ით თანხობრივად. ნაღდი ფულის გატანის ოპერაციების რაოდენობა კი გაიზარდა 17%-ით და თანხა 21%-ით. 

მომწოდებელი: www.bm.ge

დატოვე კომენტარი