• საბანკო მომსახურება
  • დაზღვევა
  • ციფრული სამყარო
  • სხვადასხვა
  • რეიტინგები
ვალუტის კონვერტორი


სტუდენტური სესხები

ამ კატეგორიაში შეგიძლიათ შეადაროთ მოსწავლის სესხის, საბაკალავრო, მაგისტრატურისა და საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსების პირობები. აირჩიოთ საუკეთესო და დააფინანსოთ თქვენი ან თქვენი შვილების სწავლა-განათლება.

ბანკის
დასახელება
წლიური %
ეფექტური
წლიური %
სესხის
მოცულობა
სესხის
ვადა
თიბისი ბანკი
18%-დან
-
5,000 $-მდე
9.5 წელი
აიღე სესხიდეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
20 წლიდან
უზრუნველყოფა
უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
არ მოითხოვება
სესხის გაცემის საკომისიო
სესხის თანხის 2%, მინ. 5 აშშ დოლარი
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
სწავლის დაფინანსება - საშეღავათო პერიოდით
წარმოსადგენი დოკუმენტები: მსესხებლის და სტუდენტის პირადობის მოწმობა

მსესხებელი: სტუდენტი
თანამსესხებელი ოჯახის წევრი, თუ სტუნდენტი არ არის მინ. 20 წლის

საშეღავათო პერიოდით სარგებლობისას თქვენ იხდით მხოლოდ სესხის პროცენტს
საშეღავათო პერიოდის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 4 წელი და 6 თვე, რაც გაძლევთ საშუალებას დაასრულოთ სწავლა და აუჩქარებლად მოძებნოთ სამსახური. სესხის ძირის დაფარვა იწყება საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ.

საშეღავათო პერიოდით სესხი გაიცემა ბაკალავრიატის სწავლის ღირებულების დასაფინანსებლად შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში:
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი კავკასიის უნივერსიტეტი (ბიზნეს ფაკულტეტი) ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (ბიზნეს ფაკულტეტი)
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
თიბისი ბანკი
20%
26,74%
300-5000 }
3-12 თვე
აიღე სესხიდეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
მსესხებლის შემოსავალი
200 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
2%, მინ. 10 ლარი
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
სწავლის დაფინანსება
წარმოსადგენი დოკუმენტები: მსესხებლის და სტუდენტის პირადობის მოწმობა
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ლიბერთი ბანკი
14%-დან
19,39%-დან
5,000 }-მდე
12 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
2.00%, მინიმუმ 25 ლარი
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
სწავლის საფასურის 10%
მიზნობრიობა
მოსწავლის სესხი
საშეღავათო პერიოდი: არ ვრცელდება
მომსახურების საკომისიო: 2 ლარი თვეში
მომსახურების საკომისიო საშეღავათო პერიოდის არსებობისას: არ ვრცელდება
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
საქართველოს ბანკი
15%-დან
17,83%-დან
ინდივიდუალური
60 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
მსესხებლის ასაკი
20-70 წელი
უზრუნველყოფა
უზრუნველყოფის გარეშე, ფიზიკური პირის თავდებობა, უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
მინ. 200 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ისწავლეთ საქართველოში აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში საქართველოს ბანკის სტუდენტური სესხის დახმარებით, მიიღეთ განათლება და დაგეგმეთ თქვენი მომავალი
სესხის მოცულობა: სწავლების საფასურის შესაბამისად

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
-უზრუნველყოფის შემთხვევაში –17.83%-დან;
-თავდებობით – 21.29%-დან;
-უზრუნველყოფის გარეშე – 23.72%-დან

სტუდენტური სესხის აღებისას საჩუქრად იღებთ:
-უნივერსალურ ანგარიშს;
-დისტანციურ საბანკო მომსახურებას;
-სტუდენტურ ბარათს.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
18%-დან
19,84% –დან
10,000 }-მდე
3თვე-2 წელი
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
მინიმუმ 400 ლარის სტაბილური შემოსავლის მქონე 2 პირის თავდებობა
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ბაკალავრიატის სასწავლო პროგრამის დასაფინანსებლად
საშეღავათო პერიოდი - მაქს. 1 წელი.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
14,9%-დან
21,14%-დან
500-50,000 }-მდე
12 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
არაუზრუნველყოფილი
მსესხებლის შემოსავალი
300 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
დამატებითი ფულადი სახსრები სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად;
მინიმუმ 6 თვის სამუშაო გამოცდილება.
შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საბანკო ანგარიშზე
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბანკი რესპუბლიკა
19%-დან
25%-დან
10,000 }-მდე
12 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი;
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უზრუნველყოფის გარეშე
მსესხებლის შემოსავალი
200 ლარიდან
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
დაიფინანსეთ სწავლა საქართველოს წამყვან უნივერსიტეტებში
სასწავლო წლის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ჩვენ 1%–ით შეგიმცირებთ მომდევნო წლის საპროცენტო განაკვეთს.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
18%-დან
19,84% –დან
-
6 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
მინიმუმ 400 სტაბილური შემოსავლის მქონე 2 პირის თავდებობა
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
მოკლევადიანი, სემესტრული სტუდენტური სესხი
სესხის თანხა: სწავლის ღირებულების შესაბამისად (წლიური გადასახადი)
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ლიბერთი ბანკი
-
-
20,000 }-მდე
60 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
მაგისტრატურის დაფინანსება
საშეღავათო პერიოდი: სწავლის პერიოდი, მაქსიმუმ 18 თვე
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბანკი რესპუბლიკა
16%-დან
18,5%-დან
60,000 $-მდე
120 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
აშშ დოლარი, ევრო;
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უზრუნველყოფით
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
დაიფინანსეთ სამაგისტრო პროგრამა საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში და სესხის დაფარვაზე ზრუნვა სწავლის დასრულებიდან 6 თვის შემდეგ დაიწყეთ, დაფინანსების გამოყენება შეგიძლიათ როგორც სწავლის საფასურის გადასახდელად, ისე საცხოვრებელი, მგზავრობისა და სხვა ხარჯების დასაფარავად.
უზრუნველყოფის გარეშე: 10 000 აშშ დოლარი ან ეკვივალენტი ევროთი;
მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდი: 30 თვე;

-სრული კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში არსებული სესხის საპროცენტო განაკვეთი 0.5%-ით შეგიმცირდებათ, ხოლო GPA 3.6 ან მეტის შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთის შემცირება 1% –ით
-სწავლის დასრულების შემდეგ, 3.6 ან უფრო მაღალი GPA-ს მიღების შემთხვევაში, თქვენ შეგეძლებათ გაიაროთ 2-თვიანი სტაჟირება ბანკ "რესპუბლიკაში", ჯგუფ "სოსიეტე ჟენერალში"
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ლიბერთი ბანკი
-
-
40,000 }-მდე
100 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ბაკალავრიატის დაფინანსება
საშეღავათო პერიოდი: სწავლის პერიოდს + 4 თვე, მაქსიმუმ 55 თვე
მომსახურების საკომისიო საშეღავათო პერიოდის არსებობისას: 15 ლარი თვეში
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
დატოვეთ კომენტარი
კალკულატორები