სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
ბანკები
მიკროსაფინანსოები
ბოლო განახლება: 2019-07-24
შედარებისთვის აირჩიეთ
ბანკის პროდუქტი
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
6.9%-დან
15.79%-დან
400-45 000 }-მდე
60 თვემდე
}
300 }-დან
7% -დან
7.63% -დან
1000-100 000 }-მდე
10 წლამდე
}
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
5.5%-დან
11.1%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
რეფ.გან +4.9%-დან
რეფ.გან +5.95%-დან
1000 }-დან
3-120 თვე
}
300 }-დან