• საბანკო მომსახურება
  • დაზღვევა
  • ციფრული სამყარო
  • სხვადასხვა
  • რეიტინგები
ვალუტის კონვერტორი


ოვერდრაფტი

ოვერდრაფტი მარტივი და მოკლევადიანი სესხია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ დამატებითი თანხებით, იმ დროს, როდესაც ბარათზე საკმარისი თანხა აღარ გაქვთ.

ბანკის
დასახელება
წლიური %
ეფექტური
წლიური %
ლიმიტის
მოცულობა
ლიმიტის
ვადა
ხალიკ ბანკი
16%-დან
17.2%–დან
ხელფასის 90%
-
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
-
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
15%-დან
15.58%-დან
ხელფასის 100%-მდე
1 წელი
დეტალურად
სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
არაუზრუნველყოფილი
მსესხებლის შემოსავალი
100 ლარიდან
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
0.2% მინ. 1 ლარი
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ოვერდრაფტი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით
სახელფასო ოვერდრაფტით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ვითიბი ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართულ კლიენტებს

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

ოვერდრაფტის უპირატესობები:
ოვერდრაფტი მტკიცდება 1 დღეში
საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვა ხორციელდება რეალურად დახარჯულ თანხაზე
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
პროკრედიტ ბანკი
განისაზღვრება ინდივიდუალურად
განისაზღვრება ინდივიდუალურად
მაქს. ხელფასის 90%
12 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
ყოველთვიური
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ოვერდრაფტის მიზნობრიობა არ არის შეზღუდული
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბანკი რესპუბლიკა
20%
25.85%
200-20 000 }
12 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
სამომხმარებლო მიზნებისთვის
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
თიბისი ბანკი
13%-24%
13.78%-26.73%
100-15,000 }
1-12 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
100 ლარიდან
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
მუდმივად იქონიეთ დამატებითი თანხა
ოვერდრაფტით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ თიბისი ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართულ კლიენტებს!
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
დატოვეთ კომენტარი
კალკულატორები