×
ფინკრედიტი
შპს მისო ფინკრედიტი ჩამოყალიბდა შპს მისო თბილმიკროკრედიტის რეორგანიზაციის საფუძველზე და მიუხედავად იმისა, რომ სახელი შეიცვალა და მისო ფინკრედიტის სახელით 2014 წლის ივნისში დარეგისტრირდა, კომპანიას აქვს ოპერირების ექვსწლიანი წარმატებული გამოცდილება. ამ პერიოდის მანძილზე კომპანიამ ღირსეულად გაუძლო ბაზრის გამოწვევებს, მათ შორის 2008 წლის ცნობილი მოვლენებით გამოწვეულ ფინანსურ რყევებს და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე პირნათლად ასრულებს დაკისრებულ ვალდებულებებს როგორც მომხმარებლების, ასევე სახელმწიფოს წინაშე.
2940444
დავით აღმაშენებლის # 157
http://fincredit.ge/
info@fincredit.ge
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი