• საბანკო მომსახურება
  • დაზღვევა
  • ციფრული სამყარო
  • სხვადასხვა
  • რეიტინგები
ვალუტის კონვერტორი


იპოთეკური სესხები

ამ გვერდზე ადვილად გაიგებთ პირობებს იპოთეკურ სესხებზე, იქნება ეს ბინის ყიდვა, საპროცენტო განაკვეთები თუ სხვა დეტალები. ასევე გადახედეთ ჩვენს „სახალხო რეიტინგების“ სისტემას და გაიგეთ სხვების აზრი საბანკო პროდუქტებზე.

ბანკის
დასახელება
წლიური %
ეფექტური
წლიური %
სესხის
მოცულობა
სესხის
ვადა
თიბისი ბანკი
9%-დან
10,76%-დან
2,000-500,000 $-მდე
180 თვემდე
აიღე სესხიდეტალურად
სესხის ვალუტა
დოლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
0.4%, მინ. 20 აშშ დოლარი
განაღდების საკომისიო
0.6%
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
ყოველთვიურად /ყოველკვარტლურად - შემოსავლის მიღების პროპორციულად
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
-
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
თიბისი ბანკი
11%-დან
12,97%-დან
400,000 }-მდე
180 თვემდე
აიღე სესხიდეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
საცხოვრებელი ბინა, კომერციული ფართი ან მიწის ნაკვეთი
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
0.4%
განაღდების საკომისიო
0.6%
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
-
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ტერაბანკი
13%-დან
15.2%-დან
ინდივიდუალური
6-180 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
350 ლარი (ეკვივალენტი აშშ დოლარში, ევროში)
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
0%-დან (უძრავი ქონების შეძენის დროს განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)
მიზნობრიობა
უძრავი ქონების შეძენა/აშენება/კაპიტალური რემონტი
სესხი გაიცემა როგორც საქართველოს რეზიდენტ, ისე არარეზიდენტ პირებზე. არარეზიდენტ პირებზე სესხი გაიცემა საქართველოში მოქმედი სამუშაო კონტრაქტის ვადებში.

იპოთეკური სესხით სარგებლობისთვის ბანკში წარმოსადგენი დოკუმენტები:
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
პროკრედიტ ბანკი
ინდივიდუალური
ინდივიდუალური
3,000-150,000 $-მდე
180 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი/ აშშ დოლარი / ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
ინდივიდუალური; ყოველთვიური; ყოველთვიური შენატანები შეღავათიანი პირობებით
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
საცხოვრებელი ფართის შეძენა-მშენებლობა, კომერციული ფართის შეძენა-მშენებლობა, მიწის ნაკვეთის შეძენა, მშენებარე ფართის შეძენა, ფართზე მიშენება-დაშენება, რემონტი, შერეული მიზნობრიობა
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
14%-დან
16,8%-დან
50,000 $-მდე
7 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
23-65 წელი
უზრუნველყოფა
შესაძენი უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
70%–დან
მიზნობრიობა
უძრავი ქონების შესაძენად
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
საქართველოს ბანკი
9%-დან
10,27%-დან
3,000 $-დან
180 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
აშშ დოლარი/ლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
შესაძენი/გასარემონტებელი უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
მინ. 750 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
არ მოითხოვება
მიზნობრიობა
შეიძინეთ, ააშენეთ ან გაარემონტეთ ბინა/სახლი/აგარაკი/საოფისე ფართი
OFFSET ფუნქცია
შეიძინეთ, ააშენეთ ან გაარემონტეთ ბინა/სახლი/აგარაკი/საოფისე ფართი და Offset ფუნქციის საშუალებით სესხის პროცენტი მაქს. 4-ჯერ შეამცირეთ!

რა არის OFFSET ფუნქცია?
მაგ.: აიღეთ სესხი 20 000 აშშ დოლარის ოდენობით. თუ გექნებათ დროებით თავისუფალი თანხა და Offset-ის ანგარიშზე 5 000 აშშ დოლარს განათავსებთ,* თქვენს სესხზე პროცენტი დაერიცხება მხოლოდ 15 000 აშშ დოლარს (20 000 – 5 000 =15 000).
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
9,5%-დან
10,27%–დან
1,000-300,000 $-მდე
15 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
ქონება, რომლის მშენებლობა, შეძენა, გარემონტებაც მიმდინარეობს.
მსესხებლის შემოსავალი
600 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
0%-დან
მიზნობრიობა
ბინის შესაძენად, ასაშენებლად, ან გასარემონტებლად.
სესხი რემონტისთვის:
სესხის მოცულობა: 1000 – 200 000 აშშ დოლარი, ან მისი ექვივალენტი
სესხის ვადა: 10 წლამდე.
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 9,5%-დან, ეფექტური - 10,27%–დან.

მსესხებლის საერთო სამუშაო სტაჟი არ უნდა იყოს 1 წელზე, ხოლო მიმდინარე სამუშაო ადგილზე მუშაობისა – 6 თვეზე ნაკლები.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
11%-დან
12,07%-დან
500,000 $-მდე
10 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
23-65 წელი
უზრუნველყოფა
მსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი უძრავი ქონება ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
1 000 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
0%-დან
მიზნობრიობა
შეძენა/რეფინანსირება
მინიმუმ 6 თვის სამუშაო გამოცდილება;
შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
11,75%
12,87%-დან
400,000 }-მდე
15 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
23-65 წელი
უზრუნველყოფა
მსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი უძრავი ქონება ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
800 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
0%-დან
მიზნობრიობა
შეიძინეთ, გაარემონტეთ, ააშენეთ უძრავი ქონება ან მოახდინეთ რეფინანსირება ვითიბი ბანკის იპოთეკური სესხით ლარში და დაივიწყეთ ვალუტის კურსის ცვალებადობა
მინიმუმ 6 თვის სამუშაო გამოცდილება;
შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
14,5%-დან
15,91%-დან
10,000-400,000 }-მდე
15 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
600 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
აგარაკის შეძენა ან გარემონტება
მსესხებლის საერთო სამუშაო სტაჟი არ უნდა იყოს 1 წელზე, ხოლო მიმდინარე სამუშაო ადგილზე მუშაობისა – 6 თვეზე ნაკლები.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
8%-დან
15,5%-დან
100,000 $-მდე
10 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
23-65 წელი
უზრუნველყოფა
მსესხებლის საკუთრებაში არსებული ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
300 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
არ მოითხოვება
მიზნობრიობა
მიზნობრიობის კონტროლის გარეშე
მინიმუმ 3 თვის სამუშაო გამოცდილება;
შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
11%-დან
12,07%-დან
500,000 $-მდე
10 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
23-65 წელი
უზრუნველყოფა
მსესხებლის საკუთრებაში არსებული ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
1 000 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
არ მოითხოვება
მიზნობრიობა
მშენებლობა/რემონტი
მინიმუმ 6 თვის სამუშაო გამოცდილება;
შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბანკი რესპუბლიკა
8.8%-დან }-ში
10.46%-დან }-ში
3000 $-დან
15 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
400 აშშ დოლარიდან (ან ეკვივალენტი ლარით/ევროთი)
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
უძრავი ქონების შესაძენად, რემონტისთვის ან მშენებლობისთვის.
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 7%-დან $-ში
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 8.4%-დან $-ში
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
დატოვეთ კომენტარი
კალკულატორები