• საბანკო მომსახურება
  • დაზღვევა
  • ციფრული სამყარო
  • სხვადასხვა
  • რეიტინგები
ვალუტის კონვერტორი


ბიზნეს სესხები

ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და ისე აიღეთ ბიზნეს სესხი.

ბანკის
დასახელება
წლიური %
ეფექტური
წლიური %
სესხის
მოცულობა
სესხის
ვადა
თიბისი ბანკი
-
-
20,000 }-მდე
-
აიღე სესხიდეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
გირაოს გარეშე/გირაოთი უზრუნველყოფილი
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
საბრუნავი საშუალებებისთვის, ძირითადი საშუალებების გასაახლებლად, სხვა ვალდებულებების გადასაფარად, შერეული მიზნებისთვის
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
თიბისი ბანკი
-
-
6,000-119,000 }-მდე
-
აიღე სესხიდეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
გირაოთი უზრუნველყოფილი
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
საბრუნავი საშუალებებისთვის, ძირითადი საშუალებების გასაახლებლად, სხვა ვალდებულებების გადასაფარად, შერეული მიზნებისთვის
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
-
-
1,000,000 $-მდე
1-84 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
ქონების გირავნობის გარეშე/ლიკვიდური ქონება/უძრავ-მოძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
თანაბარი /არათანაბარი ყოველთვიური შენატანებით
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
სასაქონლო მარაგის შესავსებად/გასაზრდელად, საოფისე ან კომერციული დანიშნულების უძრავ-მოძრავი ქონების შესაძენად და/ან ბიზნესში სხვა ნებისმიერი სახის დროებითი ფულადი დეფიციტის აღმოსაფხვრელად
მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდი: 6 თვე
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
კაპიტალ ბანკი
18-24%
-
300,000 }-მდე
1-36 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
ლიკვიდური უძრავი ქონება თბილისსა და თბილისის გარეუბანში. სხვა ადგილმდებარეობის მქონე უზრუნველყოფის საგანი განიხილება საკრედიტო კომიტეტზე.
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
უნივერსალური სესხი
ბიზნესსესხის პირობები შემოსავლის დადასტურების შემთხვევაში.
საშეღავათო პერიოდის შესაძლებლობით.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
-
-
30,000 $-მდე
1-60 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
ლიკვიდური ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით, საშეღავათო პერიოდების გათვალისწინებით
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ძირითადი /საბრუნავი საშუალებები, უძრავ-მოძრავი ქონება, სხვა
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ფინკა ბანკი
-
-
100-2500 }-მდე
24 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
18 წელი
უზრუნველყოფა
სესხის აღება შესაძლებელია გირაოსა და თავდების გარეშე
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ბიზნესის შემოწმების გარეშე, ნებისმიერი მიზნობრიობით, ბიზნესის მარაგების შესავსებად, ბინის გასარემონტებლად, საოჯახო ტექნიკის შესაძენად, სწავლის საფასურის დასაფარად და სხვა ნებისმიერი მიზნისათვის
საშეღავათო პერიოდი 9 თვემდე (საშეღავათო პერიოდის დროს შეგიძლიათ გადაიხადოთ მხოლოდ სესხის პროცენტი, ან პროცენტის გადახდა დაიწყოთ საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ)

2 500 ლარამდე სესხი გაიცემა 1 საათში თავდების გარეშე, ნებისმიერი მიზნისათვის!
სიცოცხლის და ქონების დაზღვევა არ მოითხოვება
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბანკი რესპუბლიკა
21%-დან
-
2,000-10,000 $
2-36 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
სესხი “ბიზნესექსპრესი”.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
სილქ როუდ ბანკი
16%-დან
-
ინდივიდუალური
42-60 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ძირითადი საშვალებების დაფინანსება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება; საბრუნავი საშუალებების დაფინანსება; მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება,მათ შორის დაგროვილი საგადასახადო ვალდებულებების გასტუმრება; დამფუძნებლებს შორის კომპანიის კაპიტალში წილის განაწილება/გამოსყიდვა; არსებული სესხების რეფინანსირება
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბანკი რესპუბლიკა
8%-დან $-ში
10.45%-დან $-ში
2,000-200,000 $
7 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
გადმოდი - ბიზნესსესხი
აქცია ძალაშია 1 ივლისამდე.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ფინკა ბანკი
-
-
60,000 }-მდე
60 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
18 წლიდან
უზრუნველყოფა
უზრუნველყოფა უძრავი ქონებით
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ბიზნესის მარაგების შესავსებად, ბინის გასარემონტებლად, ტექნიკის შესაძენად ან სხვა ნებისმიერი მიზნისათვის.
საშეღავათო პერიოდი 11 თვემდე (საშეღავათო პერიოდის დროს შეგიძლიათ გადაიხადოთ მხოლოდ სესხის პროცენტი, ან პროცენტის გადახდა დაიწყოთ საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ)

30 000 ლარამდე სესხის აღება შესაძლებელია გირაოს გარეშე!
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბანკი ქართუ
14-16%
მინ. 16,5%
50,000-500,000 $
10 წელი
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
უფასო
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
2% (რეფინანსირების შემთხვევაში)
სესხის დაფარვის სიხშირე
ინდივიდუალურად ბიზნესზე მორგებული
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
საბრუნავი სახსრების შევსება; საწარმოს მშენებლობა და რემონტი;ახალი ობიექტების შეძენა/პრივატიზაცია/შენებლობა/იჯარა/რემონტი; დანადგარების შეძენა და რემონტი; ინვენტარის შეძენა; არსებული ვალდებულებების გასტუმრება; მარკეტინგული კვლევა / გაყიდვების სტიმულირება.
საშეღავათო პერიოდი: 12 თვემდე (სესხის ძირითად თანხაზე)
დაზღვევა: აქტივების დაზღვევა სავალდებულო წესით
გამოუყენებელი თანხის საკომისიო 0%
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
-
-
1,500-15,000 $
36 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უძრავი ქონება, ძირითადი საშუალებები, მიმდინარე აქტივები, პირადი ქონება, მესამე პირის თავდებობა
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
საბრუნავი სახსრების გაზრდა; ნედლეულის შეძენა; საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (საწარმოო საშუალებების შეძენა – განახლება); მარაგების შევსება; ფიქსირებული აქტივების განახლება.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ვითიბი ბანკი
-
-
13,000 }-მდე
1-24 თვე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
ქონების გირავნობის გარეშე
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით, საშეღავათო პერიოდების გათვალისწინებით
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ძირითადი /საბრუნავი საშუალებები, უძრავ-მოძრავი ქონება, სხვა
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
-
-
1000-500,000 $
120 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უძრავი ქონება
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
სეზონური სესხი, რემონტი, ძირითადი საშუალებების შეძენა, უძრავი ქონების შეძენა
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
პროკრედიტ ბანკი
-
-
30,000 }-მდე
180 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
ნებისმიერი ბიზნეს მიზნობრიობით (ძირითადი საშუალებები, საბრუნავი საშუალებები, უძრავი ქონება), ან პირადი მოხმარების მიზნით (სამოხმარებლო, ბინის კეთილმოწყობა, უძრავი ქონების შეძენა/რემონტი/მშენებლობა)
საპროცენტო განაკვეთი: ლარში დამოკიდებულია ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე / დოლარში დამოკიდებულია ლონდონის ბანკთაშორისი შეთავაზების საპროცენტო განაკვეთზე (LIBOR - ლიბორი).
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
საქართველოს ბანკი
ინდივიდუალური
ინდივიდუალური
200-800,000 $-მდე
10 წლამდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
ფიქსირებული გრაფიკი ყოველთვიური გადახდებით;
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
დააფინანსოთ საბრუნავი ან ძირითადი საშუალებები; შეიძინოთ უძრავი ქონება; განახორციელოთ სარემონტო სამუშაოები; დაფაროთ ბიზნესის მიმდინარე ხარჯები; გაისტუმროთ სხვა დავალიანებები ან ვალდებულებები; მოაგვაროთ პირადი სამომხმარებლო მიზნები;
საშეღავათო პერიოდი ძირზე და/ან სარგებელზე სეზონური შემოსავლების მქონე ბიზნესისთვის, ან აგრომეურნეობისათვის;
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
-
-
15,001-150,000 $
60 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
უძრავი ქონება, ძირითადი საშუალებები, მიმდინარე აქტივები, პირადი ქონება, მესამე პირის თავდებობა
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
საბრუნავი სახსრების გაზრდა; ნედლეულის შეძენა; საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (საწარმოო საშუალებების შეძენა – განახლება); მარაგების შევსება; ფიქსირებული აქტივების განახლება.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
კაპიტალ ბანკი
24%
-
100,000 }-მდე
1-12 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
ლიკვიდური უძრავი ქონება თბილისსა და თბილისის გარეუბანში. სხვა ადგილმდებარეობის მქონე უზრუნველყოფის საგანი განიხილება საკრედიტო კომიტეტზე.
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
უნივერსალური სესხი
ბიზნესსესხის პირობები შემოსავლის დადასტურების გარეშე.
საშეღავათო პერიოდის შესაძლებლობით.
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
ბაზისბანკი
-
-
150-6,000 $
24 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
მანქანა–დანადგარები ან შენობა–ნაგებობები/ავტოტრანსპორტი/პირადი ქონება/სასაქონლო მატერიალური მარაგები
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
საბრუნავი სახსრების გაზრდა; ნედლეულის შეძენა; საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (საწარმოო საშუალებების შეძენა – განახლება); მარაგების შევსება; ფიქსირებული აქტივების განახლება.
ექსპრეს სესხი - მხოლოდ ერთ დღეში!
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
სილქ როუდ ბანკი
16%-დან
-
300,000 }-მდე
60 თვემდე
დეტალურად
სესხის ვალუტა
-
მსესხებლის ასაკი
-
უზრუნველყოფა
-
მსესხებლის შემოსავალი
-
სესხის გაცემის საკომისიო
-
განაღდების საკომისიო
-
წინსწრების საკომისიო
-
სესხის დაფარვის სიხშირე
-
თანამონაწილეობა
-
მიზნობრიობა
სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის, შეიძინოთ უძრავი ქონება; შეავსოთ საქონლის მარაგები; განაახლოთ დანადგარების ბაზა; მოიმარაგოთ პროდუქციის წარმოებისათვის აუცილებელი მასალები;დაფაროთ მიმდინარე ხარჯები
პროდუქტის გვერდზე გადასვლა
დატოვეთ კომენტარი
კალკულატორები