×
ტერა ბანკი
ტერაბანკი 17 წელია, რაც ქართულ საბანკო სექტორში მნიშვნელოვან პოზიციას იკავებს.
255 00 00
ქეთევან წამებულის გამზ. 3
www.terabank.ge
info@ksb.ge
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
წლიური %
რეფ.გან +4.9%-დან
ეფექტური წლიური %
რეფ.გან +5.95%-დან
სესხის მოცულობა
1000 }-დან
სესხის ვადა
3-120 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
300 }-დან
წლიური %
რეფ.გან +3.1%-დან
ეფექტური წლიური %
რეფ.გან +3.8%-დან
სესხის მოცულობა
1,000 }-დან
სესხის ვადა
6-180 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $, €
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
300 }-დან