×
ვითიბი ბანკი
ვითიბი ჯგუფი წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწინავე საერთაშორისო საფინანსო ჯგუფს. ვითიბი ჯგუფში შემავალი კომპანიები კლიენტებს სთავაზობენ საფინანსო მომსახურების ფართო დიაპაზონს და საბანკო პროდუქტებს მსოფლიოს სამი ნაწილის ( ევროპა, აზია და აფრიკა) 20 ქვეყანაში.
2 24 24 24
ჭაბტურიას ქ. 14
www.vtb.com.ge
info@vtb.ge
განვადება
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
ავტოკრედიტი
წლიური %
0%-დან
ეფექტური წლიური %
1.62%-დან
სესხის მოცულობა
200-5,000 }
სესხის ვადა
24 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
6.9%-დან
ეფექტური წლიური %
15.79%-დან
სესხის მოცულობა
400-45 000 }-მდე
სესხის ვადა
60 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
300 }-დან
წლიური %
12.5%
ეფექტური წლიური %
14.91%
სესხის მოცულობა
1000-500 000 }
სესხის ვადა
10 წელი
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $, €
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
300 }-დან
წლიური %
12%-დან
ეფექტური წლიური %
23.89%-დან
სესხის მოცულობა
5000 - 60 000 }
სესხის ვადა
6-60 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი