×
საქართველოს ბანკი
საქართველოს ბანკი ემსახურება 1.3 მილიონამდე მომხმარებელთა ანგარიშს, აქვს საქართველოში სერვისცენტრების ერთ–ერთი ყველაზე ფართო ქსელი (206 სერვისცენტრი), საქართველოში ბანკომატების ყველაზე ფართო ქსელი (510 ბანკომატი), 2038 თვითმომსახურების ტერმინალი Express Pay, დისტანციური საბანკო მომსახურების სრული პაკეტი და 24 საათიანი თანამედროვე სატელეფონო ცენტრი.
2 444 444
გაგარინის ქ. N29ა
www.bankofgeorgia.ge
customerservice@bog.ge
განვადება
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
ავტოკრედიტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
10%-დან
სესხის მოცულობა
5,000 }-მდე
სესხის ვადა
12 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
9%-დან
ეფექტური წლიური %
15%–დან
სესხის მოცულობა
400 - 140 000 }
სესხის ვადა
6-120 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
200 }-დან
წლიური %
ეფექტური წლიური %
6.9%-დან
სესხის მოცულობა
3 000 $-დან
სესხის ვადა
15 წლამდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
750 }-მდე
წლიური %
9%-დან
ეფექტური წლიური %
12,74%-დან
სესხის მოცულობა
2 000-100 000 $
სესხის ვადა
3-72 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
},$,€
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
300 }-დან