×
თიბისი ბანკი
ერთ-ერთი წამყვანი ბანკი საქართველოში, რომელიც ემსახურება თითქმის 700,000 მომხმარებელს ოთხ ბიზნეს სეგმენტში: კორპორატიული, საცალო, მცირე და საშუალო ბიზნესი და მიკრო. ეს არის ქვეყანაში მეორე უდიდესი ბანკი აქტივების მიხედვით და ბაზრის ლიდერი – საცალო დეპოზიტების სეგმენტში
2 27 27 27
მარჯანიშვილის ქ. 7
www.tbcbank.ge
info@tbcbank.ge
განვადება
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
ავტოკრედიტი
წლიური %
0%-დან
ეფექტური წლიური %
0%-დან
სესხის მოცულობა
100-5000 }
სესხის ვადა
3-24 თვე
თანამონაწილეობა
0%
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
11.50%-დან
ეფექტური წლიური %
15.10%-დან
სესხის მოცულობა
500-160,000 }-მდე
სესხის ვადა
6-120 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
7%-დან
ეფექტური წლიური %
8.44%-დან
სესხის მოცულობა
2,000-500,000 $-მდე
სესხის ვადა
180 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
$
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
9.5%-დან
ეფექტური წლიური %
10.98%-დან
სესხის მოცულობა
2000-150,000 $-მდე
სესხის ვადა
6-120 თვემდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $, €
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი